Reklamacje i zwroty


WARUNKI REKLAMACJI

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta za wady Produktu zakupionego przez Klienta, w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym (Dz. U. 2014 r. poz. 121 z późn. zm.). Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat.
 2. Aby złożyć reklamację, Klient powinien w pierwszej kolejności skontaktować się z Sprzedawcą pod numerem (+48) 537 557 089 lub pod adres poczty elektronicznej kontakt@glik.pl przekazując wypełnione zgłoszenie reklamacyjne (opis reklamacji, zakres reklamacji), a także załączając zdjęcia wadliwego Produktu. Składając reklamację należy dostarczyć do Sprzedawcy reklamowany Produkt wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym (opis reklamacji, zakres reklamacji) na adres: Glik Sp. z o.o., ul. Podwale 38, 43-300 Bielsko-Biała
 3. Zwrotowi podlega tylko towar bez widocznych oznak używania, czysty, kompletny, bezwonny, z nienaruszonymi metkami, wszywkami, oraz oryginalnym nienaruszonym opakowaniem producenta. Wraz ze zwracanym towarem należy przesłać oryginały dokumentów zakupu i dostawy oraz oświadczenie zwrotu. Jednocześnie prosimy o powiadomienie Sklepu o zamiarze zwrotu towaru za pośrednictwem e-mail: kontakt@glik.pl lub telefonicznie: 537 557 089. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji i powiadomi Klienta o sposobie dalszego postępowania.
 4. W przypadku uznania reklamacji za zasadną, Sprzedawca niezwłocznie wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę, a także pokryje poniesione przez Klienta koszty dostarczenia wadliwego produktu do Sprzedawcy przez wskazanego przez Sprzedawcę kuriera, z zastrzeżeniem 7 ust. 5. Powyższe pozostaje bez wpływu na możliwość domagania się przez Klienta obniżenia ceny albo odstąpieniu od umowy jeżeli wada jest istotna. W przypadku braku możliwości wymiany Produktu, usunięcia wady lub obniżenia ceny Sprzedawca zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. W przypadku, gdyby w wyniku zmiany państwa położenia Produktu, koszty dostarczenia wadliwego Produktu do Sprzedawcy były wyższe, niż gdyby Produkt pozostał w państwie pierwotnego dostarczenia Produktu, Klient jest uprawniony do otrzymania zwrotu kosztów dostarczenia wadliwego Produktu do Sprzedawcy do wysokości obliczonej według stawek dostarczenia Produktu obowiązujących na terenie państwa pierwotnego dostarczenia Produktu.
 6. W przypadku uznania reklamacji za niezasadną, Sprzedawca niezwłocznie odeśle Produkt Klientowi na jego koszt pod adres wskazany w formularzu reklamacyjnym.
 7. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem:http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


ZWROTY

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 z późn. zm.), Klient będący konsumentem jest uprawniony, w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru, do odstąpienia od umowy sprzedaży i zwrotu towaru.
 2.  Zwrotowi podlega tylko towar bez widocznych oznak używania, czysty, kompletny, bezwonny, z nienaruszonymi metkami, wszywkami, oraz oryginalnym nienaruszonym opakowaniem producenta. Wraz ze zwracanym towarem należy przesłać oryginały dokumentów zakupu i dostawy oraz oświadczenie zwrotu. Jednocześnie prosimy o powiadomienie Sklepu o zamiarze zwrotu towaru za pośrednictwem e-mail: kontakt@glik.pl lub telefonicznie.
 3.  Zwracany towar powinien być wysłany wyłącznie na adres: Glik Sp. z o.o., ul. Podwale 38, 43-300 Bielsko-Biała
 4.  W terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o zwrocie Sklep zwróci Klientowi zapłaconą kwotę, przelewem na wskazany rachunek bankowy Klienta.
 5.  Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.  
 6.  Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
 7.  Towar sprowadzony na indywidualne zamówienie Klienta nie podlega zwrotowi.

 

zamknij

Proszę czekać

... ładuję dane ...